APOŠTOL BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Časopis zameraný na šírenie úcty k Božiemu milosrdenstvu. Ponúka Vám duchovné obohatenie a povzbudenie v prehĺbení viery. Časopis je možné objednať kedykoľvek v priebehu roka. Časopis je bezplatný. Tešíme sa, že ste súčasťou veľkej rodiny ctiteľov Božieho milosrdenstva a zachovávate
nám aj naďalej svoju priazeň. 

Objednať časopis